Home Praca i Kariera Uzdrowienie biurka i Krzesła

Menu

Reklama

User Menu


Uzdrowienie biurka i Krzesła PDF Drukuj Email
Artykuły Feng Shui - Praca i kariera
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 25 czerwca 2009 21:50

•    Rozmiar, stan i poprzedni właściciel biurka.
Jeśli dziedziczysz po kimś biurko, sprawdź, kto był jego po¬przednim właścicielem i dlaczego odszedł z pracy. Jeśli oso¬by tej nie lubiano, atakowano, zdegradowano, zwolniono ją lub też przyczyną jej odejścia była choroba, śmierć, kłopoty z prawem, problemy rodzinne czy inny powód tego rodza¬ju, jej „pechowe chi" wciąż może tkwić w biurku. Energia ta niechybnie wpłynie na ciebie i sprawi, iż znajdziesz się w podobnej sytuacji.
Najlepszym remedium na pechowe biurko jest nie¬zwłoczne zastąpienie go nowym. Jeśli nie można tego doko¬nać, należy ustawić w jego pobliżu młodą roślinę doniczko¬wą, która zrównoważy wpływ pechowego chi. Zasiadając przy nim po raz pierwszy lub też umieszczając przy nim ro¬ślinę, oczami wyobraźni zobacz sukces i powodzenie w no¬wej pracy.

•    Tylna ścianka
Wybierając biurko, należy upewnić się, czy posiada ono tyl¬ną ściankę sięgającą podłogi. Tak wyposażony mebel zapew¬nia silną ochronę, lepszą opinię wśród współpracowników oraz stwarza przestrzeń sprzyjającą osiągnięcie dobrych wyników w pracy. Niepełna ścianka wpływa na sposób, w jaki postrzegają nas inni. Stosując to remedium, wizualizuj, iż chroniony jesteś na każdym poziomie, a koledzy i koleżan¬ki z pracy cenią cię coraz bardziej.

•    Rozmiar biurka
W wymiarze symbolicznym duże biurko tworzy prze¬strzeń, w której rozwijają się wizje i pomysły związane z karierą zawodową. Jednakże zachowanie proporcji jest ważne także i w tym przypadku. Biurko pokaźnych rozmia¬rów nie powinno dominować w pomieszczeniu, niemalże uniemożliwiając chodzenie po nim. Dobierając odpowiedni mebel, wyobraź sobie, jak rozwija się twoja kariera, a powo¬dzenie wzrasta.
•     Kryształ nad krzesłem
Aby przyciągnąć wszelkie korzyści w sferze zawodowej lub chronić się przed atakami ze strony innych, zawieś nad krzesłem, na którym siedzisz w pracy, kryształową kulę (na czerwonej wstążce o długości dziewięciu cali albo centymetrów lub będącej wielokrotnością tej długości). To ważne i silne, a jednocześnie bardzo podstawowe remedium po¬może ci na wiele sposobów: korzystnie wpłynie na procesy myślowe, ułatwi podejmowanie trafnych decyzji oraz za¬pewni widoki na pomyślną przyszłość. Można także zawiesić kryształ nad środkiem biurka. Jego blask wpłynie na roz¬wój kariery i planów. Jeśli nie unikasz śmiałych działań, za¬wieś kryształowe kule w obu miejscach. Nie zapomnij wizualizować, iż w pracy doświadczasz wspomnianych korzyści.
•    Kryształowa kula na biurku
Stawiając kryształową kulę na biurku, przyczynisz się do poprawienia relacji ze współpracownikami, szczególnie je¬śli nie układają się one zbyt pomyślnie lub też doświad¬czasz w pracy wielu napięć. W którym miejscu należy posta¬wić kryształ na biurku? Na linii drzwi, pomiędzy tobą a źródłem zamieszania lub też pomiędzy tobą a biurkiem osoby, z którą jesteś w nie najlepszych stosunkach. Umiesz¬czając kulę, wizualizuj, iż twe relacje z resztą pracowników firmy nabierają harmonii.

•    Mosiężny dzwonek
Aby w łatwy sposób pobudzić twórczość oraz rozwinąć umiejętności komunikacyjne, postaw miedziany dzwonek na środku prawej strony biurka (gua Dzieci). Dzwoń nim, gdy zapragniesz ożywić strumień kreatywności i wizualizuj, że otrzymujesz wyczekiwaną pomoc.

•    „Szczęśliwe" krzesło
Krzesło, na którym siedzisz w pracy to kolejny - nawet bar¬dziej istotny od biurka - element sukcesu kariery zawo¬dowej.
Zasada „co nowe, to lepsze" i w tym wypadku znajduje zastosowanie. Należy zatem zaopatrzyć się w nowe krzesło. Wyjątek stanowi odziedziczenie krzesła po osobie odnoszą¬cej sukcesy. Jeśli lubisz swoją pracę i nie chcesz jej utracić, nie siadaj na krześle wcześniej należącym do pracownika, któremu ogólnie się nie wiodło lub został zwolniony. Jeśli nie możesz liczyć na zakup nowego krzesła przez firmę, warto wówczas nabyć je we własnym zakresie.
Krzesło z solidnym, pełnym oparciem daje silne wspar¬cie i ochronę w pracy. Mebel wyposażony w oparcie innego rodzaju nie zapewnia podpory i otwiera dostęp „strzałom energetycznym" wysyłanym przez ludzi zazdrosnych o twój sukces. Należy unikać małych i chwiejnych krzeseł, ponieważ wysyłana przez nie energia powstrzymuje rozwój zawodowy osoby na nim siedzącej. To nie przypadek, że po¬rządnie wykonane, wysokie i masywne krzesła zwie się w ję¬zyku angielskim krzesłami „kierowniczymi", a mniejsze, gorszej jakości - „sekretarskimi". Wykonując zalecenia feng shui dotyczące krzeseł, pamiętaj o wizualizowaniu sukcesu, rozwoju i
 

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.