Najkorzystniejsze ustawienie biurka Drukuj
Artykuły Feng Shui - Praca i kariera
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 25 czerwca 2009 21:50
Według feng shui ustawienie biurka to klucz do powodzenia w pracy. Jego miejsce powinno odpowiadać zasadom pozy¬cji dominującej, podobnym do tych opisanych w rozdziale trzecim omawiającym ustawienie łóżka. (Zobacz rysunek na str. 74).
•    Biurko w pozycji dominującej
Według zasad pozycji dominującej biurko powinno stać pod kątem do ściany lub też tak, żeby można było przy nim sie¬dzieć ze zwróconymi do niej plecami. Wybór miejsca zależy od zlokalizowania drzwi biura, które znajdują się w gua Po¬mocnych ludzi, Kariery lub Wiedzy. Oznacza to, że biurko należy umieścić w gua Bogactwa lub Związków, gdyż są to miejsca najbardziej przepełnione mocą oraz sprzyjają po¬wodzeniu w karierze i finansach. Wizualizuj sukces, gdy bę¬dziesz zmieniać ustawienie biurka według tej oraz opisa¬nych poniżej zasad.
•    Biurko w oddaleniu od drzwi
Im dalej siedzisz od drzwi, tym lepiej, gdyż w ten sposób eliminujesz poczucie przytłoczenia i przepracowania. Pozy¬cja ta „powiększa" także twe terytorium, wzmacnia poczucie.Ustawienie biurka
Słysząc powyższe zalecenia, niektóre osoby twierdzą, iż po¬mimo wieloletniego siedzenia przy biurkach z plecami zwróconymi w stronę drzwi, nie odczuwają braku bezpie¬czeństwa oraz na bieżąco wiedzą, co dzieje się w ich fir¬mach. Inni utrzymują, iż pozycja ta zapewnia im większą koncentrację, a w rezultacie są w stanie wykonać większą ilość pracy w krótszym terminie. Jest to powszechny błąd, który wynika z nieuświadomienia sobie w pełni zagrożeń, ja¬kie niesie ze sobą takie ustawienie biurka. Ich następstwem jest osłabienie energii i efektywności danej osoby. Przeme¬blowanie biura według zaleceń feng shui daje poczucie większej mocy, wolności oraz wpływu na własną karierę.
bezpieczeństwa, jak również daje więcej czasu na podejmo¬wanie decyzji związanych z nowymi wyzwaniami lub upora¬nie się z problemami.
•    Drzwi w zasięgu wzroku
Ważne jest, abyś mógł obejmować wzrokiem drzwi oraz ma¬ksymalnie dużą część biura, ponieważ wiesz wówczas, kto i kiedy doń wchodzi, a także co się dzieje w firmie. Zwięk¬szasz swą zdolność koncentracji oraz nie przerażają cię nie¬przewidziane wydarzenia w pracy. Jeśli nie możesz zmienić ustawienia biurka, zawieś lustro, w odbiciu którego widzieć będziesz drzwi.
•    Plecy zwrócone ku ścianie
Zalecenie to zapewnia ochronę oraz daje poczucie bezpie¬czeństwa, siły i pewności siebie. Nie ustawiaj biurka zbyt blisko ściany. Ważne, aby można było przy nim swobodnie siadać.

•    Poczucie swobody
Nie należy ustawiać biurka zbyt blisko ściany, blokując do¬stęp do niego z jednej strony. Wolno stojące biurko to pozy¬cja charakteryzująca się o wiele większą mocą i niezależno¬ścią niż biurko ustawione przy ścianie. Dostęp do biurka z dwóch stron przyda twej karierze większą dozę elastycz¬ności i kreatywności, w wyniku czego doświadczysz poczu¬cia niezależności i kontroli.